ΑΡΧΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

H Ιstos Engineering ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται στους τομείς της Κατασκευής, Συντήρησης και Σχεδιασμού Κτηριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η κατασκευή ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αποτελεί βασική δραστηριότητα της Istos Engineering απο την ίδρυση της το 2007. Η εμπειρία και η στελέχωση της εταιρίας, καθώς και το δίκτυο των συνεργατών μας, μας δίνει την δυνατότητα να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο κατασκευαστικών υπηρεσιών (Εργολαβία, Project Management, Επίβλεψη), ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου και του πελάτη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Οι υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών (Facility Management), προστέθηκαν στις δραστηριότητες της εταιρίας το 2011. Με εξειδίκευση στην λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων, η Istos Engineering προσφέρει ολοκληρωμένη τεχνική κάλυψη (τακτική ή on call), Προληπτική – Επισκευαστική Συντήρηση εγκαταστάσεων, Ενεργειακή Διαχείριση και Λειτουργία Εγκαταστάσεων και Υποδομών, με αξιόπιστα συστήματα μετρήσεων, ελέγχων και proactive maintenance.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με σκοπό την δυνατότητα παροχής μιας ολοκληρωμένης λύσης Σχεδιασμού – Κατασκευής – Λειτουργίας, η Istos Engineering προσφέρει υπηρεσίες Μελέτης και Σχεδιασμού για τα έργα που αναλαμβάνει, για τα οποία είτε δεν υπάρχει μελέτη, είτε απαιτείται Μελέτη Εφαρμογής. Επιπρόσθετα, η εταιρία μπορεί να συνεργαστεί συμβουλευτικά με τους Μελετητές Μηχανικούς κάθε νέου έργου για τη βελτιστοποίηση του κόστους κατασκευής και λειτουργίας του.

©2024 ISTOS ENGINEERING