KALOGRIA BEACH HOTEL

KALOGRIA BEACH HOTEL

Η/Μ Εγκαταστάσεις – Ολική Ανακαίνιση Ξενοδοχειακής Μονάδας – Αναβάθμιση σε 4* (2015-2020)

Το Kalogria Beach Hotel, μία ξενοδοχειακή μονάδα-ορόσημo για την περιοχή της Αχαϊας για πάνω από 30 χρόνια, έχει περάσει σε μία φάση συνεχών ανακαινίσεων και αναβαθμίσεων με αποτέλεσμα σήμερα να είναι μία υπερσύγχρονη μονάδα 4 αστέρων. H Istos Engineering ανέλαβε από την αρχή του Project τον σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των Hλεκτρο-Μηχανολογικών υποδομών σε ένα έργο με πολύπλευρες απαιτήσεις όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, την παλαιότητα των υφιστάμενων κατασκευών, την επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον και την εξασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας της νέας μονάδας.

Πέραν της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων, το Project συμπεριλαμβάνει και επεμβάσεις στις κεντρικές εγκαταστάσεις και συστήματα μεταξύ των οποίων :

  • Πλήρης αναβάθμιση του συστήματος διανομής ισχύος από τον Υ/Σ έως τις καταναλώσεις
  • Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας νερού (αντίστροφη όσμωση) για όλες τις καταναλώσεις πλην ποσίμου νερού
  • Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου για την εποπτεία των κεντρικών εγκαταστάσεων με σκοπό την Ενεργειακή Διαχείριση.
  • Πλήρης ανακαίνιση Κολυμβητικών Δεξαμενών
  • Εγκατάσταση σύγχρονων Ηλιοθερμικών Συστημάτων για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης με δυνατότητα υποβοήθησης από δίκτυο ανάκτησης της Κεντρικής Αντλίας Θερμότητας.
  • Κατασκευή Water Park
  • Πλήρης Ανακατασκευή Κουζίνας – Νέα Εγκατάσταση Καυσίμου Αερίου

 

Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών που προσφέρει η Istos Engineering από το ότι οι ιδιοκτήτες και οι τεχνικοί της σύμβουλοι του Kalogria Beach Hotel μας επιλέγουν  ως αποκλειστικούς συνεργάτες και κατασκευαστές για τις Η/Μ υποδομές τoυ.

ΣXETIKA EΡΓΑ

©2024 ISTOS ENGINEERING