ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πλήρης Τεχνική Κάλυψη Λειτουργίας και Συντήρησης Κλινικής (2013-2020)

Το 2013, η διοίκηση της Ευρωκλινικής Αθηνών, στην οποία ανήκουν το ομώνυμο διαγνωστικό, χειρουργικό και θεραπευτικό κέντρο και η Ευρωκλινική Παίδων, πήρε την απόφαση να αναθέσει μετά από διαγωνισμό το έργο της Τεχνικής Υποστήριξης και των δύο (τότε) εγκαταστάσεών της στην εταιρεία Istos Engineering.
Αρχικά, η απόφαση για την αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας της Τεχνικής Υπηρεσίας από 100% in house (με προσωπικό της κλινικής) σε 100% outsourcing φάνηκε αρκετά τολμηρή για πολλούς λόγους που έχουν να κάνουν με την δυσκολία του έργου λόγω της πολυπλοκότητας του κτιρίου, την απαίτηση η αλλαγή να γίνει χωρίς περίοδο προσαρμογής από το παλαιό στο νέο καθεστώς, και το γεγονός βέβαια ότι ήταν η πρώτη φορά που μεγάλη Ιδιωτική Κλινική δοκιμάζει ένα τέτοιο μοντέλο,
Παρόλα αυτά, η επιλογή της Γενικής και Τεχνικής Διοίκησης της κλινικής δεν ήταν τυχαία, γιατί πέραν του γεγονότος ότι η Ιstos Engineering ήταν μειοδότης, η εταιρεία εξασφάλιζε ότι η αλλαγή θα γίνει χωρίς προβλήματα γιατί διαθέτει στελέχη με μεγάλη εμπειρία στον κλάδο των Υποδομών Μονάδων Υγείας και γιατί είχε αποδείξει την αξιοπιστία της σε πολλά έργα ανακατασκευών και αναβαθμίσεων που είχε εκτελέσει στην κλινική τα προηγούμενα χρόνια.

Από το 2013 έως το 2020 που διήρκησε η συνεργασία με την κλινική επιτεύχθηκαν όλοι οι βασικοί στόχοι.  Ειδικότερα :
• Μείωση λειτουργικών εξόδων για την κλινική κατά τουλάχιστον 40%
• Εύρυθμη λειτουργία των κλινικών (Αθηνών και Παίδων στην ίδια διεύθυνση πλέον) που εξασφαλίζεται με την άμεση απόκριση στις κλήσεις του προσωπικού μέσω του Βλαβοληπτικού Συστήματος του Λογισμικού Συντήρησης (άμεση απόκριση σε κλήσεις >95%).
• Πιστή τήρηση του προγράμματος προληπτικής συντήρησης και πλήρης καταγραφή του ιστορικού του εξοπλισμού προκειμένου να γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη τυχόν μελλοντικών αστοχιών.
• Σχεδόν μηδενικές έκτακτες βλάβες που δύναται να δημιουργήσουν πρόβλημα σε κτίριο που βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία .
• Βελτίωση του Ενεργειακού Αποτυπώματος της Κλινικής και περαιτέρω μείωση λειτουργικών εξόδων μετά από επεμβάσεις σε παραμέτρους λειτουργίας και αναβαθμίσεις του κτιρίου και του εξοπλισμού που προέκυψαν από κοινή συνεργασία της Istos Engineering με την Διοίκηση και την Τεχνική Διεύθυνση της κλινικής. Ήδη το κτίριο της Ευρωκλινικής στους Αμπελόκηπους πιστοποιημένα έχει ενεργειακή κλάση Β που είναι από τις πιο υψηλές στην κατηγορία του.

Για το έργο αυτό, η Istos Engineering έχει βραβευθεί με 2 Facility Management Awards το 2017.

ΣXETIKA EΡΓΑ

©2024 ISTOS ENGINEERING